ช่วยผมแต่ง วิชชุมมาลาฉันท์8 ทีคับ เรื่อง เมืองไทยวันนี้ คิดไม่ออกจิง : ส่งพุ่งนี้แว้ว

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบริการกลุ่มวัยรุ่น ปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด. โครงงานจิตอาสา เรื่อง … เล่านิทานให้น้องฟัง จัดทำโดย กลุ่มจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๓. ข้าน้อยเรียนมานานแล้วนึกไม่ออกน่าีจะมีตัวอย่างให้ดูนะขอรับ…

กลอนวิชชุมมาลาฉันท์ 8 ดอกไม้

พี่เม่ยครับ เข็มขาว ขาวนวลสวย รวยน้ำใจ ละเมียด ละเม่ย ๆ เอย (ฮา ๆๆๆ) …ลงแบบไม่มีลานครับ เป็นทุ่งนาบึงบัว… เก๊กฮวย หรือเรียกกันว่าจวี๋ฮัว (จีน), เบญจมาศหนู, เบญจมาศสวย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ตามสีดอก เช่น  เก๊กฮวยพันธุ์ดอกสีเหลือง Chrysanthemum indicum Linn.

กลอนวิชชุมมาลาฉันท์ 8 ดอกไม้