ดอกกล้วยไม้ Cymbidium สีชมพูอ่อน ภาพสต็อก ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ กล้วยไม้, อัญมณี เครื่องประดับส่วนตัว, กลิ่น คําอธิบายทางกายภาพ

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตระหว่างนำเข้า-ส่งออก. และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (สารกำจัดศัตรูพืช) ปุ๋ย ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริม.

กล้วยไม้ cymbidium

พันทิพา ลิ้มสงวน. (2553) การกำจัด Cymbidium Mosaic Virus ในกล้วยไม้สกุลหวายโดยเคมีบำบัดและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่.

กล้วยไม้ cymbidium