Category: พระดังๆตอนนี้

“จักรพรรดิพระเครื่อง” ที่งดงามสุดๆ ทุกมุมมอง ทั้งฟอร์มทรง พิมพ์พระ มีมิติชัดลึกตามมาตรฐาน ผิวเนื้อสมบูรณ์แบบ เพราะลงรักรักษาเนื้อมาแต่เดิม และถูกลอกออกโดยช่างชั้นครูจึงไร้ริ้วรอยสัมผัสไม่หลุดล่อน ด้านหลัง เป็นรอยปาด เอกลักษณ์ ตามตำรา หลังพระวัดระฆังฯแบบ “สังขยา” ดูอิ่มตา ใช้เรียนรู้เป็น “องค์ครู” ได้  เจ้าของคือ เสี่ยศุภชัย สายัณห์. ๑ ใน ๓ พระพิมพ์ลีลา กรุลานทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร พระพิมพ์ทรงคุณ ทรงค่า หายาก ที่ขึ้นจากกรุจำนวนน้อยนับองค์ได้ และองค์นี้ ก็ได้รับการยอมรับเป็นองค์แชมป์ของพิมพ์ มีภาพเป็น “องค์ ดารา” ในตำราพระเครื่องมาตลอด พอเปลี่ยนมือก็เป็น “รังใหญ่” ล้วนๆ ถึงวันนี้มาอยู่กับ เสี่ยอิทธิ ชวลิตธำรง ที่มีชื่อชั้นเป็น “รังโคตรใหญ่” แห่งยุค. มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท”…